Smyckoteket

När Smyckoteket ville lansera sin smarta idé med låna ut smycken fick jag ta fram en design för hemsidan där låntagare kan boka smycken. 

Kort info:
Smyckoteket är Rian designmuseums nya samling av smyckekonst. Medan föremålen i en vanlig museisamling oftast är placerade i magasin, ska smyckena i Smyckoteket få cirkulera i samhället och bäras av alla.
Med Smyckoteket vill Rian göra smyckekonsten mer tillgänglig och skapa möjligheter till fler möten och samtal om vad samtida smycken är, hur de kan se ut och vad de berättar.
Att låna ett smycke är enkelt, och det kostar inget utöver museets entrébiljett.

Back to Top