HANDCRAFTED HISTORY

Uppgift: Förpackning som enkelt kan skapas själv och är miljövänlig.
Materialet är kvistpapper som kan skrivs ut på i en vanlig skrivare. Etikettens typografi är enkel till kontrasten av logotypens handskrivna typsnitt. Pris och storlek fylls i förhand då de kan variera och minimerar antalet etiketter. 
Back to Top