Gentleman´s Social Club

Uppgift: Designa vår egen vapensköld. 
Jag valde att göra en klassisk heraldisk vapensköld i svart, silver och guld med elementen sköld, sköldmärke, fält, hjälm, hjälmtäcke, sköldhållare och devisband. Istället för designa vapenskölden efter släkt så valde jag att göra den till en Gentleman´s Social Club.
Istället för att använda mig av dem vanliga symbolerna som riddarhjälmar och lejon vilka inte skulle passat till en Gentlaman´s club så valde jag att använda mig av klassiska gentlamans föremål. Jag formade och placerade föremålen så att de skulle symbolisera en mans kropp. 
Föremålen är en hög hatt, paraply, käpp, scarf, slips, flyga, mustasch och en fraks nederdel som ben.
Back to Top