Filibabba Expressen
Ett arbete åt SCA när de skulle lansera sin produkt Arcwise. Vi skulle designa en förpackning som väcker nyfikenhet, som lockar konsumenten att vilja ta reda på vad som döljer sig bortom det runda hörnet.
Vi skulle utgå ifrån ett valfritt livsmedels primärförpackning och utifrån det livsmedlet skapa ett fiktivt varumärke. Vi skulle sedan designa en sekundärförpackning som utgick ifrån någon av SCAs satta Arcwise prototyper.
Därigenom skapades barnmaten Filibabba Expressen.
Sammarbete med Kristian Lafta
Back to Top