FILIBABBA EXPRESSEN

Uppgift: Var att i grupp (2 pers) designa en förpackning som väcker nyfikenhet, som lockar konsumenten att vilja ta reda på vad som döljer sig bortom det runda hörnet (som Arcwise wellpappen tilllåter) efter att ha sett framsidan.
Vi skulle utgå ifrån ett valfritt livsmedels primärförpackning och utifrån det livsmedlet skapa ett fiktivt varumärke. Vi skulle sedan designa en sekundärförpackning som utgick ifrån någon av SCAs satta Arcwise prototyper. 
Vi valde att inrikta oss på barnmat där vi identifierade två typer av barnmat på marknaden. Den ena typen riktar sig visuellt mot barnen med mycket färger och former och den andra typen liknar vanlig burk mat vilket vi inte anser tilltalar föräldrar. Vi ville skapa ett barnmats varumärke med en snygg design profil som tilltalar föräldrarna men samtidigt kännas som en produkt för barn.
Varumärket heter Filibabba Expressen och kommer från det klassiska en förälder säger när de matar sina barn - mums filibabba.
Temat vi valt är retro och express, då express är något som fraktas snabbare än vanligt frakt, likt våra produkter som är närproducerade och därmed har kort och snabb fraktsträcka från odling till konsument. 
För att följa temat är logotypen formgiven som en klassisk biljett och motiven som används på förpackningarna är gamla klassiska express fordon. Barnmatsburkarna har tre stycken visuella uttryck som även representerar vilken måltid burken innehåller,
Båten: som är fylld med bär är mellanmål och dessert, Flygplan: som är fyllt med frukter är frukost och mellanmål, Tåg: som är fyllt med grönsaker är varmrätter.
Fordonsmotiven är såväl valda som designade utefter att vara låga och långa för att kunna sträcka sig runt förpackningen vilket gör att endast en del av motivet syns, detta skapar en nyfikenhet vilket gör att konsumenten blir lockad att ta upp förpackningen och snurra för att se hela motivet. 
Sekundärförpackningen har alla tre fordonsmotiv på sig, motiven är placerade så att det andra motivet alltid syns lite grann runt hörnet vilket gör att konsumenten återigen blir nyfiken och lockas att snurra på förpackningen för att se nästa motiv. Information som innehållsförteckning och näringsvärden är placerade på ett band av biljetter likt logotypen och sträcker sig runt burken för att förstärka around the corner känslan ytterligare.

Sammarbete med Karoline Esbjörnsson

Back to Top