BAAM & CO (Bernardo and Alanzo Amaretto)

Uppgift: Ta fram ett varumärket (fiktivt) som ska uppfattas som professionellt och elegant. Sigillet ska vara en vacker detalj för att kunna märka kläder och knappar. Sigillet ska vara tydligt ihopkopplat med logotypen och kunna läsas litet och stort.
Back to Top